Monday, July 13, 2020

Ebooks

Home Tài liệu Ebooks

Tin hot

3 Bước tạo hiệu ứng 3D Lettering trong Illustrator

3 Bước tạo hiệu ứng 3D Lettering trong Illustrator

Chỉ với hai công cụ Pencil Tool và Blend Tool, chúng ta đã có thể dễ dàng tạo ra hiệu ứng 3D thật độc đáo...